Vilniaus ZONTA klubo XI prezidentės žodis

 

Mielos Zontietės, mielos Moterys, brangūs lietuviai,

    Moteris, jos sveikata ir gerovė, saugumas, išsilavinimas bei jos vieta visuomenėje, išsilavinusi moteris – tai pagrindinės Tarptautinės Organizacijos Zonta International veiklos gairės, pagal kurias veikia ir Vilniaus Zonta Klubas. Vilniaus Zonta Klubas jau 20 metų atšventusi moterų organizacija Lietuvoje, įkurta 1994 metais, steigiančioji Prezidentė Gydytoja Ramunė Trakymienė ir toliau sėkmingai dalyvaujanti Klubo veikloje moteris. Per dvi dešimtis metų šiam Klubui vadovavo tokios žinomos visuomenėje moterys, kaip medicinos mokslų Daktarė Regina Mikėnienė, verslininkė Nijolė Vagnorienė, galerininkė ir vadovė Auksė Žukienė, Vilniaus Universiteto Profesorė Evalda Jakaitienė, teisėja Teresė Kazlauskienė, Projektų vadovė Laima Liegutė, socialinių mokslų Daktarė Ina Dagytė Mituzienė, Gydytoja, akių klinikos savininkė Lilija Socevičienė, „Vilniaus Rotušės“ valdytojo pavaduotoja Laima Nerkevičienė. Klube darbuojasi puikios bei nuoširdžios moterys.

Siekdama kuo geriau įgyvendinti savo tikslus Moterų organizacija Vilniaus Zonta Klubas aktyviai dalyvauja šalies visuomeniniame gyvenime, rengia svarbius mūsų tautai projektus bei teikia pagalbą pagal galimybes asmenims, kuriems reikia šios pagalbos. Ilgamečiai projektai, kurie vykdomi Zonta Vilnius Lietuvoje, tokie kaip „Pietryčių Lietuvos“ projektai, „Nacionalinių vertybių“ projektas, „Pilietiškumo pamokų“ projektas, pagalba gabioms jaunoms menininkėms, sveikatos projektai, kurių kiekvienas yra koordinuojamas atitinkamų klubo narių, jau yra žinomi Lietuvoje.

Tačiau šiandien reikia paminėti, kad pasaulis sparčiai keičiasi, pasaulis tampa globalus, vyksta kultūrų ir tautų kaita bei migracija, keičiasi žmonių vertybės- nacionalinės vertybės išeina iš šalies ribų, o į šalį ateina kitų valstybių vertybės. Turime būti labai vieningi ir išmintingi. Žinios ir išsilavinimas- du kertiniai dalykai, kurie yra kalami į galvas mūsų vaikams mokyklose bei universitetuose, o geri darbo rezultatai bei neklystantys darbuotojai – darbdavių bei visuomenės siekiamybė. Tačiau protas be širdies gali nedaug ir gali padaryti daugiau blogo negu gero. Tik išmintis bei širdis yra tos pagrindinės vertybės, kurios gali leisti teisingai panaudoti mūsų žinias ir laiką, ko turi mokytis mūsų vaikai šeimose, mokyklose bei universitetuose. Protingas žmogus gali sukurti viską, o kaip tai panaudoti, žinos tik išmintingas žmogus, kuris remsis ne tik proto, tačiau ir širdies balsu. Mes moterys, prigimties apdovanotos kurti bei išleisti į pasaulį gyvybę, esame iš prigimties apdovanotos intuicija, išmintimi ir meile, mes esame pirmų pirmiausia dukros, motinos, žmonos, seserys, tada jau tampame visuomenės narėmis ir teikiame savo pamokas bei pagalbą kitiems. Noriu palinkėti kad mūsų moterų veikloje mums niekada netrūktų išminties ir meilės, savitarpio paramos ir palaikymo, užuojautos silpnesniam ir net tam, kad visuomenės akyse tampa tariamu užribiu, nes ir tai yra mūsų visuomenės dalis. Netoleruokime net ir mažiausio fizinio smurto, dabar daug kalbama apie vaikų teises, kad vaikams negalimos fizinės bausmės, ir pliaukštelėjo mama vaikui per užpakaliuką, juk ne nieko tokio tai- vaikas augs ir elgsis taip pat su savo šeima bei visuomene, netoleruokite psichologinio smurto, neleiskite Jūsų įžeidinėti, kritikuoti be pagrindo, netoleruokite patyčių bei mokėkite būti stiprios ir apsiginti save, savo šeimos narius, kolegas, aplinkoje esančius skriaudžiamus žmones. Šitą mes galime kiekviena asmeniškai, tačiau didesniems darbams nuveikti vienas asmuo nėra pajėgus nei laiko, nei finansine prasme. Mūsų senoliai turėjo labai gerų pavyzdžių: kai reikėdavo parodyti šeimos ar kaimo vienybę, daugelis atsimena, kaip vyriausias paimdavo vieną šakelę iš surištos šluotos ir ją lengvai perlauždavo, o tada paimdavo surištą iš šakų šluotą ir jos net nesulenkdavo…Komentarų ir nereikia. Moterų organizacija nėra vienas asmuo, ji gali padaryti nemažus darbus, sutelkusi patirtį, išmintį, meilę, protą, finansines galimybes. Šiandien Vilniaus Zonta Klubas yra tarptautinį vardą ir patirtį turinti organizacija, į kurią kviečiamos visos sąžiningos bei savo profesinėje srityje pasiekusios moterys, kurios savo darbu ir gyvenimu įrodė, kad yra patikimos ir gali skirti savo dalį laisvo laiko projektams bei darbams, kurie padėtų silpnesnės visuomenės dalies atstovams.

Nuoširdžiai Jūsų,
Klubo Prezidentė
Rasa Birutienė

2014-2016