Struktūra ir valdymas

Vilniaus ZONTA klubą sudaro narės – įvairių profesijų lyderės. Kas dveji metai renkama klubo valdyba. Ją sudaro  prezidentė, viceprezidentė, sekretorė, iždininkė ir dar trys  narės. Vilniaus ZONTA organizacijos svarbiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Kaip ir ZONTA INTERNATIONAL organizacijoje, Vilniaus ZONTOS susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma. Jie laikomi teisėtais, jei susirinkime dalyvauja bent ¼ klubo narių.

Klubo Prezidentė vadovauja visiems klubo susirinkimams, skiria komitetų vadoves ir apskritai yra vykdančioji klubo vadovė.

Vilniaus ZONTA klubo prezidentės:

1994-1996  —  gydytoja Ramunė Trakymienė

1996-1998  —  medikė mokslininkė dr. Regina Mikėnienė

1998-2000  —  verslininkė Nijolė Vagnorienė

2000-2002  —  galerininkė Auksė Žukienė

2002-2004  —  kalbininkė habil. dr. prof. Evalda Jakaitienė

2004-2006  —  teisininkė Teresėlė Kazlauskienė

2006-2008  —  ekonomistė Laima Liegutė

2008-2010  —  sociologė dr. Ina Dagytė Mituzienė

2010-2012  —  gydytoja Lilija Socevičienė

2012-2014  —  Vilniaus Rotušės Valdytojo pavaduotoja Laima Nerkevičienė

2014-2016  —  teisininkė, Vilniaus miesto Notarė Rasa Birutienė (prezidentės žodis)

2016-2018  —  verslininkė Jurgita Beinorienė  (prezidentės žodis)

Taigi klubo, kaip ir visos Zonta International,  vadovavimas vyksta 2 metų ciklais, vykdant veiklos ir projektų tęstinumą. Tai puiki galimybė organizacijai neužsisklęsti tame pačiame problemų ir sprendimų rate, tai puiki galimybė vietoje nekūrybiškos kritikos kiekvienai parodyti savo ypatingus sugebėjimus, vadovaujant Zontos klubai bei vykdant visuomenei ar jos daliai svarbius sprendimus.

2014 spalio viduryje Vilniuje Vilniaus Zonta klubas šventė 20 metų Jubiliejų- tai ilgas nueitas ir prasmingas kelias, skatinantis naujiems darbams ir iššūkiams.