Struktūra ir valdymas

Vilniaus ZONTA klubą sudaro narės – įvairių profesijų lyderės.

Svarbiausias organizacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.

Kaip ir ZONTA INTERNATIONAL organizacijoje, Vilniaus ZONTA klubo susirinkime sprendimai priimami balsų dauguma. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja bent ¼ klubo narių.

Kas dveji metai renkama klubo valdyba.

Klubo valdybą sudaro prezidentė, viceprezidentė, sekretorė, iždininkė ir dar trys  narės.  

Klubo Prezidentė vadovauja visiems klubo susirinkimams, skiria komitetų vadoves ir apskritai yra vykdančioji klubo vadovė.

Vilniaus ZONTA klubo prezidentės  

Taigi, kaip ir visoje ZONTA INTERNATIONAL,  vadovavimas klubui vyksta dvejų metų ciklais, vykdant veiklos ir projektų tęstinumą. Tai puiki galimybė organizacijai neužsisklęsti tame pačiame problemų ir sprendimų rate, tai puiki galimybė kiekvienai parodyti savo ypatingus sugebėjimus, vadovaujant ZONTA klubui bei vykdant visuomenei ar jos daliai svarbius sprendimus.

 

Kaip tapti ZONTA klubo nare ?