Projektas “Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo šimtmečio paminėjimas”

Projektas “Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo šimtmečio paminėjimas”,

vykdytas 2007 m. su partneriais – 10 moterų organizacijų 

Trys paminėjimo taškai:

Panevėžys ir Petkevičaitės- Bitės indėliui skirta  konferencija  Panevėžio jos vardo bibliotekoje ir kūrybos vakaras rašytojos gimtinėje – Puziniškyje;

Kaunas – Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo šimtmečio minėjimas;

Vilnius – moksleivių rašinių konkursas “ Moters vieta valstybės ir bendruomenės gyvenime”.