Projektas ,,Parama neįgalių vaikų motinoms“

Projektas ,,Parama neįgalių vaikų motinoms“. Šis paslaugų projektas  priklauso sveikatos sričiai. Nors Vilniaus ZONTA svarbesniu laiko tikslą remti gabius vaikus, ji negali neatsiliepti į nuolat Vilniaus visuomenę jaudinančias problemas. Į ZONTA nuolat kreipiamasi paramos įvairiems jau vykdomiems tam tikrų įstaigų projektams paremti. Klubas pagal išgales stengiasi į prašymus atsiliepti. Ir šiandien apsilankę Universitetiniame vaiko raidos centre rasite Zonta kineziterapijos kambarius. Tai buvo pirmoji Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos dovana veikiančiai sveikatos- socialinei struktūrai. Į šį projektą investuoti 52 000 Lt. Projekto iniciatorė Gražina Landsbergienė, kuratorė – Nijolė Vagnorienė.
Iš sveikatos srities projektų: bendradarbiauta su Respublikiniu nereginčiųjų centru (kuratorė Romualda Hofertienė), teikta parama respublikinio Kraujo centro projektui  skatinant neatlyginamą donorystę (kuratorė Ramunė Trakymienė), teikta parama Eišiškių rajono vaikams, turintiems regos sutrikimų ( kuratorė Ramunė Ruginienė).