Projektas ,,Parama gabiems vaikams ir jų kolektyvams“

Projektas ,,Parama gabiems vaikams ir jų kolektyvams“.   Tai dar vienas tęstinis švietimo projektas.  Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus aukštosios ir vidurinės mokyklos, dvi muzikos mokyklos.
Projekto tikslas – padėti gabiems Vilniaus vaikams, paaugliams, jų kolektyvams ir tėvams įgyvendinti savo kūrybines svajones. Vilniaus ZONTA klubas nusprendė investuoti į mūsų visuomenės ateitį ir remti: 1)  gabius bei iniciatyvius vaikus iš daugiavaikių šeimų 2) remti kai kuriuos vaikų meno kolektyvus.
Klubas keletą metų skyrė 1-2 metines stipendijas gabiems moksleiviams, studentams: finansiškai rėmė 2-3 jaunųjų atlikėjų išvykas į tarptautinius konkursus, M. K. Čiurlionio meno mokyklos mažųjų smuikininkų orkestrą, B. Dvariono muzikos mokyklos simfoninį orkestrą. Išleistos trys kompaktinės plokštelės: trys M. K. Čiurlionio menų gimnazijos smuikininkų ansamblio ir viena B. Dvariono muzikos mokyklos vaikų simfoninio orkestro. Šiam orkestrui ZONTA klubas nupirko naują instrumentą – altą. Šio projekto įkvėpėjos ir koordinatorės Auksė Žukienė ir Ramunė Trakymienė.