Projektas „100 LIETUVOS GARSIŲ MOTERŲ SĄRAŠAS“

Projektas „100 LIETUVOS GARSIŲ MOTERŲ SĄRAŠAS

Zonta International Vilniaus klubas –   apmąstančių, pažyminčių, švenčiančių  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį būryje

Šiemet – 2018 –aisiais – Lietuva ir visas jai palankiai nusiteikęs, smalsus ir turintis žinių pasaulis pažymi mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį. Kiekvienas ir visi kartu prisiliečiame prie šios svarbios datos taip, kaip išmanome, kaip sugebame apmąstyti, jausti, išgyventi. Dalyvaujame, stebime, vertiname, prisidedame tiek, kiek leidžia savimonės pilietiškumas, išmonė, valia veikti ir nuveikti.

Lietuvos sostinės – Vilniaus – zontietės, visus žemynus aprėpiančios tarptautinės profesijos moterų organizacijos narės, sukūrė savą iškilaus nepriklausomos Lietuvos Respublikos jubiliejaus minėjimo scenarijų. Jo esmė – atsigręžimas į šimtmečio vardo ir nueito kelio vertas moteris – garsias ir mažiau plačiajai visuomenei žinomas, dažnai minimas ir nepelnytai primirštas, tačiau svarbias mūsų valstybei, savo profesiniais ir visuomeniniais darbais kūrusias ir kuriančias Lietuvos materialaus ir dvasinio gyvenimo turinį.

Visų pirma norėjome suvokti pačios, kurios mūsų moterys iš praeities ir dabarties lėmė ir lemia mūsų valstybės tapatybės vaizdą, kas jos ir ką jos nuveikė švietimo ir mokslo, kultūros ir sveikatos, gamybos ir verslo bei kitų svarbių sričių baruose. Sukonstravome šį scenarijų kaip įdomų, bet nelengvą detektyvinio pobūdžio žaidimą.

Kiekviena Vilniaus klubo zontietė galėjo pateikti iki 5 kandidatūrų į sudaromą sąrąšą. Reikėjo savo pasirinkimą argumentuoti – ne tik pristatyti asmenybę, bet ir išskirti jos indėlį, parodyti jo reikšmę. Dėl asmenybių diskutavome, sąrašą svarstėme klubo posėdžiuose, o jo pradžią ir pabaigą savo rankose laikė zontietiško entuziazmo valiuta grįsto projekto komanda: dr. I.Dagytė Mituzienė, J.Beinorienė, A.Pincevičienė, N.Sendžikienė.

Darydamos šį šventišką savo idėja, bet kasdienės pastangos reikalaujantį ir kelis mėnesius trukusį darbą, prisilietėme prie svarbiausio Lietuvos valstybės turto – jos žmonių. Šį kartą – per moteris, jų darbus. Kadangi kandidatūras teikėme visos, tai sąrašas tapo margas, daugiau kiekvienos akiračiu, emocine nuostata nei moksliniu tyrimu paremtas, bet ne mažiau vertingas.

Jo rezultatas mums byloja ne tik ir ne tiek apie svarbias Lietuvos valstybės keliui moteris, kiek apie mus pačias – ką mes žinome, ką vertiname, už ką, o greta to, ir kaip jas prisimename, kaip savo pripažinimą parodome, išreiškiame. Žinią apie tai, kas mums reikšminga, drąsiai siunciame per savo internetinę Zonta International platformą kitoms/kitiems – kaip paskatą apmąstyti mūsų sudarytą sąrašą ir papildyti/pakeisti jį savuoju požiūriu reikšmingomis asmenybėmis.

O mes šį sąrašą skelbiame ne tik mūsų tautietėms, bet ir įsipareigojame garsinti pasirinktas asmenybes pasaulyje (dar) plačiau – pradedant savuoju zontiečių distriktu, turinčiu 13-ąjį numerį ir aprėpiantį Daniją, Norvegiją, Islandiją, Lietuvą. Taip su šypsena lenksime ne tik skaičiaus 13, bet ir Lietuvos kaip mažos šalies stereotipą. Mūsų – veikiančių, rezultatyvių, įdomių- daug. Ir tai didu. Artimoje ateityje skelbsime ir į šimtmečio sąrašą įtrauktų moterų visumos sociologinę analizę, o taip pat parengsime paketą straipsnių apie iškilias, bet dar stokojančias dėmesio moteris internetiniuose informaciniuose leidiniuose, pvz., Vikipedijoje. Žvilgsnis gilumon tepadeda mums dar žingsneliu atsitolinti nuo pavojingai patrauklaus šio laikmečio įpročio – paviršutiniškumo.

 100 LIETUVOS GARSIŲ MOTERŲ SĄRAŠAS