Projektai, skirti  moksleivių pilietiniam ugdymui

Projektai, skirti  moksleivių pilietiniam ugdymui

Pilietiškumo pamokos vidurinėse mokyklose (2007-2010 m.)
1. Moksleivių rašinių konkursas “ Moters vieta valstybės ir bendruomenės gyvenime”. (2007m.
laimėjęs ŠMM konkursą pilietinio ir tautinio ugdymo programoje) 
2. „Šeimos indėlis į vaikų pilietinį ugdymą“, vykdytas su interneto portalu “Bernardinai”. Kuratorė Ina Dagytė, 2008 m.
3.Projektas, 2009 m. laimėjęs ŠMM konkursą pilietinio ir tautinio ugdymo praogramoje, –  „Skatinkime Europos vertybes per tarpkultūrinį valstybės švenčių komunikavimą“ . Projekto vadovė Ina Dagytė, koordinatorės Rasma Manelienė, Evalda Jakaitienė, Lilija Socevičienė. Į šį projektą buvo įtrauktos dešimties Vilniaus, Kauno. Anykščių, Vidiškių, Utenos gimnazijų moksleivių grupės. Jie elektroninėmis žinutėmis bendravo tarpusavyje ir su užsienio (Norvegijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.) mokyklomis, dalijosi savo mintimis apie savo krašto šventes. Nugalėtojai apdovanoti – geriausi moksleiviai su mokytojais vyko į Norvegiją.