ZONTA INTERNATIONAL

Pasaulinė ZONTA

ZONTA INTERNATIONAL – tai tarptautinė moterų įvairių profesijų vadovių organizacija, jungianti apie 31 000 narių (daugiau kaip 1 200 klubų) šešiasdešimt penkiose šalyse. Visa organizacijos narių veikla yra grįsta savanorystės principu. ZONTA INTERNATIONAL misija – vykdyti projektus, kurie stiprintų moterų statusą visuomenės gyvenime, skatintų jų aktyvią veiklą ir produktyvų bendravimą lokalioje bei globalioje erdvėje. Centrinė jos būstinė yra Čikagoje (JAV, Ilinojuje). Visos organizacijos lėšos yra narių suaukotos. Zonta International finansuoja projektus, kuriuos vykdo UNICEF, UNIFEM ar kitos panašios tarptautinės organizacijos.

ZONTA INTERNATIONAL:

  • tarnauja pasaulio visuomenei ir vietinei  bendruomenei;
  • siekia gerinti teisinę, politinę, ekonominę, sveikatos ir švietimo bei profesinę moterų veiklos aplinką;
  • siekia tarpusavio supratimo, geros valios, taikos visame pasaulyje, bendradarbiaujant šios ir kitų pasaulinių organizacijų rėmuose bei įvairių profesijų vadovų lygmeniu;
  • skatina pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;
  • puoselėja aukštus etinius įvairių šalių organizacijos narių standartus, tarnaujant savo bendruomenėms, valstybėms ir tautoms bei pasaulio visuomenei.
Trumpa istorija

Organizacijos pavadinimas kildinamas iš siju genties Lakotos indėnų žodžio, reiškiančio “garbė ir patikimumas”. Veiklos pradžia laikomi 1919 metai, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo susirūpinta nelygiavertėmis moterų ir vyrų galimybėmis saviraiškai, moterims neprieinama įtaka visuomenės gyvenimui ir ypatingai sunkia moterų indėnių padėtimi. Veiklios Amerikos moterys ėmė burtis į pirmuosius klubus. 1919 m. įvyko steigiamasis ZONTA INTERNATIONAL suvažiavimas. Pradėjusi savo veiklą nuo lokalių amerikietiškų projektų, ZONTA moterų organizacija per daugiau kaip 90 metų išplėtė ir savo veiklos geografines ribas, ir problemų ratą.

Dabar ZONTA INTERNATIONAL – asociacija, kurios tikslas gerinti moterų padėtį visose pasaulio valstybėse, atstovauti ir ginti ne tik asociacijos narių, bet viso pasaulio moterų  interesus, tenkinti kitus viešuosius interesus. Kaip registruota ir centrinę būstinę turinti JAV, savo veikloje ji vadovaujasi JAV Konstitucija, kitais veikiančiais  šalies įstatymais ir ZONTA INTERNATIONAL įstatais. Klubai kitose valstybėse privalo derinti pasaulinės organizacijos įstatus su nacionaline teise. Pastarojo dešimtmečio Zonta International prioritetas – smurto prieš moteris problema.

Projektai

Tarptautiniai paslaugų projektai. Šių projektų tikslas – skatinti ir remti pasaulio moterų švietimą, sveikatos apsaugą, profesinį tobulėjimą ir pilietinį aktyvumą. Nuo 1938 m. ZONTA INTERNATIONAL yra skyrusi dešimtis milijonus dolerių, kurie tūkstančiais stipendijų buvo išdalinti 56 šalių atstovėms. Organizacija skiria lėšų paremti sudėtingiausių problemų turinčias šalis. Nuo 1956 m. daugiau dešimties milijonų dolerių pagerino 2 000 000 moterų padėtį 34 šalyse. Kalbant tik pastarųjų metų pavyzdžiais, kaip gimdyvių ir naujagimių skiepijimui nuo stabligės Nepale, kampanijai prieš moterų genitalijų apipjaustymą ir Vidurio Afrikoje, dviem projektams vykdomiems Afganistane „Moterų neraštingumo likvidavimo programa“ ir „Skiepijimas nuo užkrečiamų ligų“, Nigerijoje vykdomai švietimo ir mokymo programai “Kova prieš AIDS“, “Akušerinių fistulių prevencija ir motinystės bei naujagimių apsauga Liberijoje”, saugi kaimynystė San Salvadore, Gvatemaloje, ŽIV transmisijų nuo motinos kūdikiams ir smurto lyties pagrindu prevencija Ruandoje  ir t. t.

  • ZISVAW projektai. Šių projektų tikslas – užkirsti smurtą prieš moteris. Šio projekto rėmuose skiriamos pašalpos ir stipendijos agentūroms, teikiančioms informaciją apie moterų padėtį ir siekiančioms, kad būtų pakeista viešoji pažiūra į smurtavimą prieš moteris, pvz., buvo skirta lėšų informacinei kampanijai, kuria atkreipiamas pasaulio dėmesys į tragišką moterų padėtį Indijoje, 2004-2006 m. lėšos skirtos Bosnijai-Hercogovinai kur vykdyta didžiulė programa „Užkirsti kelią moterų išvežimui į užsienį prostitucijos tikslais“. Naujausi projektai skirti sumažinti smurtą prieš moteris Kambodžoje, Nepale ir Ugandoje bei  Humanitarinę pagalbą moterims ir jų šeimoms  Haityje.
  • 5 – 0 projektai, kurių tikslas – teikti pagalbą jungtiniams vietiniams kelių tarptautinių organizacijų klubų komitetams, vykdantiems penkerių metų programas, skatinančias moterų ekonominį savarankiškumą ir rengia verslo mokomąsias programas. Prieš keletą metų  viena iš paskutiniųjų šio projekto dotacijų buvo skirta Latvijos ZONTA klubams, organizavusiems kaimo moterų verslą.

Auksinių ZONTA klubų projektas veikia nuo 1948 m. Jo tikslas – ugdyti lyderių įgūdžius, vystyti sėkmingos karjeros planus, įtraukti į bendruomenės, universiteto, tarptautinę, pagaliau  ZONTA veiklą merginas – aukštųjų mokyklų studentes, kad būtų rengiama patikima pamaina dabartiniams klubams. Šiuos klubus visais atžvilgiais remia jau veikiantys klubai.

ZONTA INTERNATIONAL turi specialių fondų, kuriais skatinama vienokia ar kitokia moterų veikla:

  • Amelijos Earhart stipendija skiriama moterims doktorantėms, aviatorėms ir artimų specialybių studentėms, mokslininkėms. Kiekvienais metais keletui šioje srityje pasižymėjusių moterų skiriamos stipendijos po 6000 dolerių. Jau 1 297  jaunų moterų iš 64 šalių yra gavusios tokią stipendiją. Zonta tam išleido 7 mln USD. Tikslas- sumažinti moterų atsilikimą šioje su erdve susijusių profesijų srityje, lyginant su vyrais.