Jūsų parama

Parama Projektams

1 būdas.  Paremsite, pervesdami lėšas į Vilniaus Zonta klubo sąskaitą 

Pavadinimas Zonta klubas
Adresas:       Tilto 8, Vilnius
Juridinio asmens kodas  191767994
Sąskaitos Nr.     LT40 7300 0100 0054 6998, SWEDbank 

2 būdas.  Paremsite, skirdami 2 % nuo sumokėtų pajamų mokesčių 
Skirdami 2 procentus nuo sumokėtų pajamų mokesčių, visiškai finansiškai dėl to nenukentėsite. Jei neskirsite 2 procentų ne pelno organizacijai, Jūs vis tiek sumokėsite visus privalomus mokesčius, kuriuos, jau be Jūsų žinios, perskirstys valstybės tarnautojai įvairioms institucijoms.

 
Kodėl verta skirti 2 procentus nevyriausybinei organizacijai, o ne biudžetinei įstaigai?

• Visos biudžetinės įstaigos (mokyklos, darželiai, ligoninės, poliklinikos ir t.t.) yra valstybės išlaikomos įstaigos, kurių išlaikymui kiekvienais metais yra skiriamas finansavimas iš valstybės biudžeto. Todėl ar skirsite ar ne, šios įstaigos vis vien gyvuos, tik žinoma Jūs turite galimybę dar labiau jas praturtinti.
 
•  Nevyriausybinės organizacijos (NVO) yra nuo valdžios institucijų nepriklausomos, įsteigtos laisva žmonių valia spręsti tuos klausimus, kurių valdiškos institucijos išspręsti nepajėgia arba nesprendžia iš viso. Tokia praktika, kai NVO veiklą remia vietos gyventojai per mokestines lengvatas ar skirdami paramą pinigais, egzistuoja visose išsivysčiusiose šalyse.
 
Tad kviečiame ir Jus būti šiuolaikiniais, pilietiškai aktyviais gyventojais. Jūsų parama labai reikalinga!
 
Skyrimo tvarkos paaiškinimas

Norėdami skirti 2% savo jau sumokėtų pajamų mokesčių Jūs turite užpildyti specialią formą (FR5012). Ją kartu su pildymo paaiškinimais galite rasti čia   ir atsispausdinti arba pasiimti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame padalinyje. DĖMESIO KOMPIUTERININKUI!!! ĮDĖTI FORMĄ IŠ Fin min tinklapio I RASTI ČIA!!!!

Formą reikia užpildyti didžiosiomis raidėmis, pasirašyti ir perduoti tam AVMI (apskrities valstybinnės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui), kurio veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą, arba Vilniaus ZONTA klubui.
 
Jei esate nuolatinis Lietuvos gyventojas, formą pildykite pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos. 
 
Pildydami, naudokite šiuos duomenis apie paramos gavėją:

Pavadinimas Zonta klubas
Adresas:       Tilto 8, Vilnius
Juridinio asmens kodas  191767994
Sąskaitos Nr.     LT40 7300 0100 0054 6998, SWEDbank 
 

 
Pastaba: Viena iš pagrindinių klaidų, kurių neišvengė mokesčių mokėtojai praeitais metais – dviejų procentų padalijimas skirtingoms organizacijoms. „Iš tiesų mokesčių mokėtojai gali du procentus nuo savo pajamų mokesčio paskirstyti ne vienam paramos gavėjui, tačiau šis paskirstymas turi būti viename prašyme. Kai kurie mokesčių mokėtojai tarkim vieną procentą skyrė vienai mokyklai, kitą procentą – kitai, tačiau tai nurodė ne viename prašyme, o dviejuose. Tokiu atveju paramą gavo tik vienas gavėjas. Norint to išvengti mokesčių mokėtojams reikėtų pildyti tik vieną prašymą”,- teigia M. Kaseliauskas, VMI atstovas.
 
Jeigu kilo klausimų dėl formos pildymo, teiraukitės iždininkės Genės Adomynienės tiesiogiai telefonu  868490039