Misija ir tikslai

 
Vilniaus ZONTA klubo misija – vykdyti projektus, kurie stiprintų moterų statusą visuomenės gyvenime ir skatintų jų veiklą bei bendravimą Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ji iš esmės atitinka bendrąją ZONTA INTERNATIONAL organizacijos misiją, kuri ir lemia šios organizacijos tikslus, paskirtį ir įsipareigojimus- pagalba moteriai.

Vilniaus ZONTA kasdieniai tikslai yra ugdyti moterų savarankiškumą, skatinti jas užsiimti labdaringa veikla, organizuoti socialiai reikšmingus komunikacinius renginius, puoselėti neformalų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Ypatingą dėmesį pastaraisiais metais klubas skiria identiteto – tarptautinės organizacijos ir konkrečiai Zonta International, moterų ir, žinoma, nacionaliniam – ugdymui.