Istorija

 

Vienas iš ZONTA INTERNATIONAL uždavinių – plėsti savo veiklą viso pasaulio šalyse. Kurti naujus ZONTA klubus pasidarė ypač aktualu Rytų Europos valstybėse, atgavusiose nepriklausomybę 1990-91 m. Realų postūmį ieškoti veiklių profesinėje sferoje ir neabejingų visuomenės problemoms kandidačių  davė prof .Vytauto Landsbergio viešnagė Europarlamento nario Christian Rovsing`o namuose Danijos karalystėje. Rovsing`ų šeimos moterys, aktyvios Danijos ZONTA klubų narės, paskatino profesorių surasti grupę aktyvių moterų, kurios prikalbintų daugiau savo srities specialisčių susidomėti ZONTA INTERNATIONAL veikla. Šįsyk sėkmingai. 1993 m. pavasarį įvyko organizacinis Vilniaus ZONTA klubo susirinkimas, į kurį atvyko kelių Danijos ZONTA klubų atstovės: tuometinė 13 ZONTA INTERNATIONAL srities valdytoja Elsebeth Jensen, Sidsel Rovsing, Brita Ireland ir kt. Lietuvės buvo supažindintos su ZONTA organizacijos tikslais, siekiais, pareigomis ir teisėmis. Į pirmąjį susirinkimą atėjo apie 60 Vilniaus moterų. Po apmąstymų į pirmąjį Vilniaus ZONTA klubą susirinko 38 narės.

Nuo pat pradžių VILNIAUS ZONTOS klube dalyvavo politikės (Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Romualda Hofertienė, Rasa Rastauskienė-Juknevičienė, Giedrė Purvaneckienė, Halina Kobeckaitė), verslininkės (Onutė Babravičienė, Ramunė Ruginienė, Nijolė Vagnorienė), gydytojos (Kotryna Jusionienė, Marija Kazlauskienė, Ramunė Trakymienė),  dailininkės (Ramunė Vėliuvienė, Auksė Žukienė), ekonomistės (Genė Adomynienė, Laima Liegutė), mokslininkės (Evalda Jakaitienė, Regina Mikėnienė, Dalija Tekorienė, Birutė Visokavičienė, Ona Voverienė), pedagogės Marija Čiurlienė, Zita Šimkuvienė. Įvairių profesijų klubo narių sudėtį Vilniaus ZONTA stengiasi išlaikyti per visą savo veiklos laikotarpį.
 
Oficiali Vilniaus ZONTA klubo veiklos pradžios data laikoma. iškilminga jo priėmimo į tarptautinę organizaciją ceremonija 1994 m. gegužės 26 dieną. Klubas tapo 13-tos srities (DISTRICT) nariu ir kartu su Danija sudarė 1-jį regioną (AREA). Šį tarptautinį pripažinimą Vilniaus ZONTA klubas gavo tik po bemaž 1,5 metų aktyvios veiklos nuo 1993m..
 
Po metų Vilniaus ZONTA klubo darbe dalyvavusios 6 iškilios Alytaus moterys 1995 m. gruodžio 28 d. įsteigė Alytaus ZONTA klubą. Jį sudarė 25 narės. Šio klubo iniciatyva 1998 m. birželio 6 d. buvo įkurtas naujas ZONTA klubas Marijampolėje. 
 
Dešimt metų visi Lietuvos klubai kartu su Danijos klubais priklausė tam pačiam  regionui. Išaugus klubų skaičiui ir nusistovėjus jų veiklos kryptims, 13-tos srities ZONTA vadovybė pasiūlė Lietuvai sudaryti atskirą  regioną tos pačios srities sudėtyje. 2004 m. lapkričio 6 d. įvyko steigiamasis 2-jo ZONTA regiono susirinkimas. Jame dalyvavo didelė grupė Danijos zontiečių, 13-tos srities valdytoja Maria Ostergaard. Taigi dabar Vilniaus ZONTA klubas su kitais Lietuvos klubais sudaro antrąjį 13-tos ZONTA INTERNATIONAL srities regioną (pirmasis regionas jungia Danijos, trečiasis – Norvegijos, ketvirtasis – Islandijos klubus). Antrojo (Lietuvos) regiono pirmąja direktore išrinkta steigiančoji Vilniaus ZONTA prezidentė Ramunė Trakymienė. Šią estafetę 2 metams perėmė Marytė Balkelienė iš Alytaus klubo, vėliau regionui vadovavo Evalda Jakaitienė, Vilnius, 2014-2016 metų kadencijai išrinkta vadovė komunikacijos specialistė Dr. Ina Dagytė Mituzienė (Vilniaus Zonta klubas).
2014 spalio mėnesį Vilniuje iškilmingai paminėtas Vilnius Zonta klubas 20-tis, kuriame dalyvavo ir Zonta International Prezidentė Maria Ostergaard, Distrikto 13 vadovė Eva Nielsen, svečiai iš užsienio ir Lietuvos, Lietuvos Zonta klubų narės.