Vilniaus_ZONTA_klubas

Vilniaus ZONTA klubas – tai pirmasis Lietuvoje ZONTA INTERNATIONAL klubas.

Vilniaus ZONTA klubas, susikūręs 1993 metais, 1994 metais įgavęs ZONTA INTERNATIONAL tarptautinės organizacijos statusą, nuėjo nemažą organizacijos padalinio raidos kelią. Nuo 2004 metų Vilniaus ZONTA klubas kartu su Alytaus bei Marijampolės ZONTA klubais apjungtas į ZONTA INTERNATIONAL 13 regiono 2 skyrių (1 skyrius jungia Danijos, 3 – Norvegijos, o 4 – Islandijos ZONTA klubus). Klubas išlaiko organizacinę bei finansinę nepriklausomybę ir kartu su kitais Lietuvos ZONTA klubais veikia remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir ZONTA INTERNATIONAL įstatais.

MISIJA ir TIKSLAI

Vilniaus ZONTA klubo misija – vykdyti projektus, kurie stiprintų moterų statusą visuomenės gyvenime ir skatintų jų veiklą bei bendravimą Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ji iš esmės atitinka bendrąją ZONTA INTERNATIONAL organizacijos misiją, kuri ir lemia šios organizacijos tikslus, paskirtį ir įsipareigojimus- pagalba moteriai.

Vilniaus ZONTA kasdieniai tikslai yra ugdyti moterų savarankiškumą, skatinti jas užsiimti labdaringa veikla, organizuoti socialiai reikšmingus komunikacinius renginius, puoselėti neformalų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Ypatingą dėmesį pastaraisiais metais klubas skiria identiteto – tarptautinės organizacijos ir konkrečiai Zonta International, moterų ir, žinoma, nacionaliniam – ugdymui.

 

Daugiau apie Vilniaus ZONTA klubo istoriją

 

 

 

 

 

APIE KLUBĄ

Vilniaus ZONTA klubas
Regionas : 13
Skyrius : 02
Klubas : 1487
Įsteigtas : 1994 m. gegužės 26 d.
Narių skaičius : 14
Susirinkimai : Kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį
El.p. : Vilnius.Zonta@gmail.com

Kontaktai